Подписване договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за Морско Дело и Рибарство 2014-2020"

На 11.12.2023 г. Председателя на Управителния съвет на сдружение "Яхт Клуб Порт Бургас" Евгений Мавродиев  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по "Програма за Морско Дело и Рибарство 2014-2020" на ЕФМДР.   

✅Договор  №BG14MFOP001-4.126-0006/07.12.2023 г.  за изпълнение на проект  "ХВАНИ ВЯТЪРА В ПЛАТНАТА"  по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.126 - МИРГ „Бургас – Камено”,  Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на

територията на МИРГ „Бургас-Камено“финансирана по Програма за морско дело и рибарство  с бенефициент "Яхт Клуб Порт Бургас".

По проекта ще бъде доставено  специализирано оборудване за безопастност по време на обучения, състезания и събития, провеждани от „Яхт Клуб Порт Бургас“.

Ше бъде организирано събитието „Хвани Вятъра в Платната“ с основан цел обучението на млади състезатели и любители на водните спортове,  безплатно обучение по водни и ветроходни морски спортове.

Ще се проведат стартове за демо от участниците в обучението по водни и ветроходни спортове.В края на събитието ще се проведе викторина със забавни въпроси и официална церемония за връчване на дипломи на завършилите "Детска Яхт Школа Бургас".