Програма "Спорт за децата в свободното време" 2015г.

ЯХТ КЛУБ "ПОРТ БУРГАС"
ОРГАНИЗИРА, СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВО ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРОГРАМА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВЕТРОХОДСТВО. КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА 
ДА СА НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 7 – 17 ГОДИНИ.