"Purchasing specialized safety equipment during training, competitions and events."

Сдружение "Яхт Клуб Порт Бургас" отправя покана за избор на изпълнител за реализацията на дейности по проект "ХВАНИ ВЯТЪРА В ПЛАТНАТА" по "Програма за Морско Дело и Рибарство" по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.126 - МИРГ „Бургас – Камено”,  Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ „Бургас-Камено“  - „Закупуване на специализирано оборудване за безопасност по време на обучения, състезания и събития.“

Файлове: